Jesteś tutaj: Start / Struktura

Struktura

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jolanta Król-Gadomska

Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Inspektoratu i realizacją zadań wynikających z ustawy. Do kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
Podejmowanie decyzji i postanowień wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, zakwalifikowanych do właściwości organu nadzoru budowlanego – przedstawionych powyżej.
Sprawy zastrzeżone w Regulaminie Organizacyjnym do wyłącznej kompetencji organu.

Obsługa księgowo-kadrowa - Barbara Modrzewiecka - zadania dla stanowiska określa Regulamin Organizacyjny.

Obsługa kancelaryjno-biurowa - Jarosław Motyka - zadania dla stanowiska określa Regulamin Organizacyjny.

Stanowisko ds. inspekcji i orzecznictwa: Agnieszka Różyca-Niestój

Zadania wieloosobowego stanowiska przedstawione zostały w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oprócz zadań przypisanych do właściwości organu art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do wieloosobowego stanowiska pracy przypisane zostały również zagadnienia: - realizacji zadań określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649.