Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2023

Pińczów, 2023-11-08

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 479 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik pdf

Pińczów, 2023-06-12

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 479 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik pdf

Pińczów, 2023-02-15

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 479 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik_pdf


2022

Pińczów, 2022-11-07

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik_pdf

Pińczów, 2022-03-21

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik pdf

Pińczów, 2022-03-02

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik pdf

2021

Pińczów, 2021-11-17

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik pdf

Pińczów, 2021-04-27
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 stycznia 2021 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 stycznia 2021 roku znak: PINB.5162.13.2019 dotyczącego wykonania ekspertyzy technicznej budynku na działce nr ewid. 320/11 w Bogucicach Pierwszych gm. Pińczów z uwagi, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe ponieważ zobowiązany wykonał nałożony obowiązek.

Pińczów, 2021-01-07
Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane. Szczegóły do pobrania w pliku pdf.

Pińczów, 2021-01-07
Zaproszenie do złożenia oferty na ekspertyzę techniczną. Szczegóły do pobrania w pliku pdf.


2020

Pińczów, 2020-10-22
Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane. Szczegóły do pobrania w pliku pdf.

Pińczów, 2020-06-17
Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane. Szczegóły do pobrania w pliku pdf.

Pińczów, 2020-03-04
Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane. Szczegóły do pobrania w pliku pdf.


2019


Pińczów, 2019-12-09
Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane. Szczegóły do pobrania w pliku pdf.


Pińczów, 2019-10-10
Zmiana daty terminu złożenia oferty - szczegóły

Pińczów, 2019-09-18
Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane
Szczegóły do pobrania w pliku pdf.


Pińczów, 2019-07-01

Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane
Szczegóły do pobrania w pliku pdf.


Zaproszenie do złożenia oferty na prace budowlane

Pińczów, 2019-04-01

Szczegóły do pobrania w pliku pdf.

 


2015

Znak:PINB.261.2.2015

Pińczów, 2015-08-27

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam firmy budowlane do złożenia ofert cenowych w ramach wykonania zastępczego następujących robót budowlanych:

zadanie 1 na działce nr ewid. 372 w miejscowości Pawłowice 43 a, gm. Michałów,

a) zamurować otwory okienne w ścianie zachodniej budynku mieszkalnego,

b) przebudować drewnianą część ściany zachodniej ganku na ścianę murowaną spełniającą warunki ściany przeciwpożarowej,

c) przebudować dach dwuspadowy w sposób zapewniający ścianie zachodniej odporność ogniową wymaganą dla ściany przeciwpożarowej na podstawie opracowanego projektu przebudowy dachu,

 

zadanie 2 na działce nr ewid. 228 w Działoszycach przy ul. Pińczowskiej,

a) rozebrać mur oporowy,

Termin wykonania robót budowlanych zostanie określony w umowie.

Oferty należy składać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB, tel. 41 35760-01 wew.400

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jan Nowak

 


 

2014

 

Pińczów 22.09.2014r.

Znak:PINB.261.1.2014

Zapraszam firmy budowlane do złożenia ofert cenowych w ramach wykonania zastępczego następujących robót budowlanych:

zadanie 1 na działce nr ewid. 372 w miejscowości Pawłowice 43 a, gm. Michałów,

  1. zamurować otwory okienne w ścianie zachodniej budynku mieszkalnego,
  2. przebudować drewnianą część ściany zachodniej ganku na ścianę murowaną spełniającą warunki ściany przeciwpożarowej,
  3. przebudować dach dwuspadowy w sposób zapewniający ścianie zachodniej odporność ogniową wymaganą dla ściany przeciwpożarowej na podstawie opracowanego projektu przebudowy dachu,

zadanie 2 na działce nr ewid. 228 w Działoszycach przy ul. Pińczowskiej,

  1. rozebrać mur oporowy, Termin wykonania robót budowlanych zostanie określony w umowie.

Oferty należy składać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB, tel. 41 35760-01 wew.400

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jan Nowak


2013

Pińczów 09.10.2013r.

Znak:PINB.261.1.2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy firmy budowlane do złożenia ofert cenowych w ramach wykonania zastępczego robót budowlanych - szczegóły


Pińczów, 2013-09-30

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Pińczowie

Znak:PINB-FK-7143/26/11/12

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie ekspertyzy technicznej frontowej części budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 733 w Działoszycach przy ul. Plac Partyzantów 25.

Ekspertyzę techniczną należy opracować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo budowlane z 1994 r, która zawierać będzie ocenę wszystkich elementów konstrukcyjnych w tym: ścian, stropów i dachu oraz zawierać będzie sposób naprawienia powstałych uszkodzeń.

Termin wykonania ekspertyzy określa się na 90 dni od daty podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć lub przesłać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku.

Powiatowy Inspektor
Jan Nowak


 

2012

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Pińczowie

PINB-FK -7143/26/11/12

Pińczów, 2012-08-31

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ogłasza nabór zapytania ofertowego wykonania zastępczego ekspertyzy technicznej frontowej części budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 733 w Działoszycach przy ul. Plac Partyzantów 25. Ekspertyza techniczna ma uwzględniać ocenę elementów konstrukcyjnych pod względem oceny przeniesienia normowych obciążeń i połączeń konstrukcyjnych wszystkich elementów nośnych budynku w tym: ścian, stropów i dachu, oraz ma zawierać opis sposobu naprawienia powstałych uszkodzeń, po częściowym zawaleniu się tzw. oficyny objętej nakazem rozbiórki, we frontowej części budynku mieszkalnego od strony wschodniej.

Ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć zgodnie załączonym drukiem w siedzibie PINB ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, pokój 15 lub przesłać na powyższy adres w terminie do dnia 30 października 2012 .

Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni w terminie do dnia 15 listopada 2012 wraz z przekazanymi warunkami umowy do zaakceptowania. Oferta winna zawierać cenę brutto z którą oferent jest związany do wykonania zamówienia do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Wszelkie wyjaśnienia związane z zapytaniem ofertowym można uzyskać w PINB w Pińczowie w godzinach pracy urzędu od godź. 730 do 1530 , telefonicznie nr (41) 35760-01 do 05 wew. 31 lub kom. 606 137 458

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Jan Nowak

Załączniki:
1.–druk oferty,
2.–druk oświadczenia


 

 

PINB-FK -7141/30/03-11/12

Pińczów, 2012-01-30

Ogłoszenie


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ogłasza nabór ofert na wykonanie robót budowlanych przy dostosowaniu budynku mieszkalnego do zgodności z przepisami prawa, w miejscowości Pawłowice 43a, 28-411 Michałow, w ramach wykonania zastępczego w tym:

1. Zamurowanie dwóch otworów okiennych w ścianie zachodniej,
2. Przebudowa drewnianej ściany zachodniej ganku na murowaną gr. 25 cm,
3. Przebudowa drewnianego dachu dwuspadowego w sposób zapewniający ścianie zachodniej spełnienie wymagań ściany oddzielenia przeciwpożarowego, określonych w § 232 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, po uprzednim opracowaniu projektu przebudowy dachu.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto całego zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć na załączonym formularzu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, pokój nr 15, lub przesłać na podany adres, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe warunki wykonania zlecenia zostaną uregulowane w umowie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie informacje związane z ofertą są dostępne w siedzibie Powiatowego Inspektoratu w godzinach pracy urzędu od godź. 7:30 do 15:30 lub pod telefonem nr 41-357-60-01 do 05 wew. 31.

Załączniki:
1.–druk oferty (plik doc)
2.–druk oświadczenia (plik doc)


2010

PINB-FK-7141/30/03-10

Pińczów, 2010-06-09

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ogłasza nabór ofert na wykonanie zastępcze robót budowlanych polegających na:

1. Zamurowaniu otworów okiennych w ścianie zachodniej budynku mieszkalnego,
2. Przebudowaniu drewnianej części ściany zachodniej ganku na ścianę murowaną spełniającą warunki ściany przeciwpożarowej.
3. Przebudowaniu dachu dwuspadowego w sposób zapewniający ścianie zachodniej odporność ogniową wymaganą dla ściany przeciwpożarowej na podstawie opracowanego projektu przebudowy dachu.

Ofertę z podaną ceną brutto należy złożyć na załączonym formularzu wraz z podpisanym oświadczeniem do dnia 31.07.2010 roku w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, pok. nr 15 lub przesłać na podany adres. Szczegółowe warunki wykonania robót zostaną uregulowane w umowie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB tel. 41-35-760-01 wew. 31

Załączniki:
-druk oferty (plik doc , plik pdf)
-druk oświadczenia (plik doc , plik pdf)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Pińczów
Data utworzenia:2017-03-06
Data publikacji:2017-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Modrzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:48627

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-06-14 11:52:19Marek Piwowarczykzapytanie ofertowe 06.2023Zamówienia publiczne
2023-02-15 17:35:58Marek Piwowarczykzamówienie 02.2023Zamówienia publiczne
2022-11-07 11:38:52Marek Piwowarczykzapytanie ofertowe z 07-11-2022Zamówienia publiczne
2022-03-21 15:56:32Marek Piwowarczykoferta 21-03-2022Zamówienia publiczne
2022-03-02 14:28:57Marek Piwowarczykzapytanie 03.2022Zamówienia publiczne
2021-11-17 14:35:22Marek PiwowarczykZapytanie ofertowe 11.2021Zamówienia publiczne
2021-04-28 10:47:17Marek Piwowarczykunieważnienie postępowaniaZamówienia publiczne
2020-10-22 11:47:17Marek Piwowarczykoferta 102020Zamówienia publiczne
2020-06-17 16:23:31Marek Piwowarczykzaproszenie do skł. ofertZamówienia publiczne
2020-03-04 17:44:35Marek Piwowarczykzaproszenie 1/2020Zamówienia publiczne
2019-12-09 11:32:48Marek Piwowarczykoferta na prace budowlaneZamówienia publiczne