Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
04.12.2023
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym (pełna treść komunikatu)
 
17.08.2023
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEGLĄDÓW KOMINOWYCH W SYSTEMIE CEEB OD 18 WRZEŚNIA 2023 ROKU.
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE, a tym samym wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w załączeniu przesyłam pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące CEEB, a przede wszystkim e-protokołu.
Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r., od 18 września br., (www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/30 - poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.
 
17.11.2022
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym (pełna treść komunikatu)
 
19.07.2022
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych (pełna treść komunikatu)
 
13.12.2021
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący kontroli okresowej budynków i obiektów wielkopowierzchniowych (pełna treść komunikatu)
 
13.12.2021
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący odśnieżania dachów (pełna treść komunikatu)
 
17.11.2021
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - plik pdf
 
15.11.2021
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym (pełna treść komunikatu)
 
15.11.2021
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym. - pełna treść komunikatu
 
10.08.2021
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych - treść oferty
 
18.06.2021
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO do Właścicieli i Zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej takiej jak: place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parki linowe oraz street workout parki w związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno-letniego - treść komunikatu
 
10.02.2021
PRZYPOMNIENIE !
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYMI I NADAL PROGNOZOWANYMI OPADAMI ŚNIEGU PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA DACHÓW
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA OBIEKTY TYMCZASOWE, LODOWISKA, HANGARY, SZPITALE, TYMCZASOWE OBIEKTY USTAWIANE PRZY SZPITALACH I PRZYCHODNIACH DLA CHORYCH NA COVID-19 ORAZ BUDYNKI WIELKOPOWIERZCHNIOWE, MAGAZYNY, MARKETY, HALE TARGOWE, SPORTOWE, OBIEKTY W ZAKŁADACH PRACY
 
Jolanta Król -Gadomska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
 
01.02.2021
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym. - pełna treść komunikatu
 
26.11.2020
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego obowiązku nałożonego na podstawie przepisów art. 81 c ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) polegającego na wykonaniu ekspertyzy technicznej budynku magazynowego z suszarnią ziół wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami (m.in. uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p.poż., decyzja UDT, ocena techniczna instalacji elektrycznej w budynku itp.,) na działce nr ewid. 320/11 w miejscowości Bogucice Pierwsze gm. Pińczów. - pełna treść komunikatu
 
04.11.2020
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie. Do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. - pełna treść komunikatu
 
04.11.2020
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie. Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. - pełna treść komunikatu
 
04.05.2020
Komunikat POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej takiej jak: place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parki linowe oraz street workout parki - pełna treść komunikatu
 
09.12.2019
Zarządzenie nr 21 w sprawie ogłoszenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy - zobacz zarządzenie
 
26.11.2019
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym (pełna treść komunikatu)
 
27.02.2019
Wyniki naboru dot. ogłoszenia nr 42764:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: Jarosław Motyka Gacki
 
27.02.2019
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektor ds. kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie (ogłoszenie 42764):

• Jarosław Motyka

21.02.2019
Wyniku naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego (ogłoszenie 41483):
Agnieszka Różycka-Niestój zam. Pińczów
 
14.02.2019
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko :

Inspektor do spraw kontroli
Zobacz szczegóły - ogłoszenie nr 42764

Klauzula dotycząca danych osobowych

12.02.2019
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie (ogłoszenie 41483):
  • Jarosław Motyka
  • Agnieszka Różycka-Niestój
24.01.2019
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko :

Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
Zobacz szczegóły - ogłoszenie nr 41483

Klauzula dotycząca danych osobowych

23-01-2019
Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie Nr 38785 na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

Data ogłoszenia: 29.11.2018 r.
Data wyniku: 21.01.2019 r.

nabór zakończony bez wyboru kandydatek/kandydata

29.11.2018
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko :
Inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli
Zobacz szczegóły - ogłoszenie nr 38785
 
04.11.2018
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego - treść komunikatu

13.07.2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Na stronach portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.

 
15.11.2017
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego - treść komunikatu
 
11.09.2017
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 - treść komunikatu
 
26.10.2016
Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane (pełna treść)
 
12.10.2016
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego (pełna treść komunikatu)
 
03.02.2016
Zaproszenie do złożenia oferty dla wykonawcy do wykonania zastępczego - plik ogłoszenia
 
26.10.2015
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego (pełna treść komunikatu)
 
01.06.2015
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji (pełna treść komunikatu)
 
06.11.2014
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego (pełna treść komunikatu)
 
30.10.2013
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym... (pełna treść komunikatu)
 
16.11.2012
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie informuje, że na podstawie zarządzenia 2/2012, dzień 24 grudnia 2012 ustanowiony zostaje dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 17 listopada 2012r.
 
25.10.2012
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym... (pełna treść komunikatu)
 
30.01.2012
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ogłasza nabór ofert na wykonanie robót budowlanych przy dostosowaniu budynku mieszkalnego do zgodności z przepisami prawa, w miejscowości Pawłowice 43a, 28-411 Michałow, w ramach wykonania zastępczego... (więcej informacji)
 
27.10.2011
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym... (pełna treść komunikatu)
 
23.10.2010
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym... (pełna treść komunikatu)
 
26.05.2010
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie postepowania na terenach popowodziowych - treść komunikatu
 
26.05.2010
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach zwraca się z prośbą o przestrzeganie następujących zasad dotyczących użytkowania budynków po wystąpieniu klęski powodzi.
Dom po powodzi – pierwsze kroki... (pełna treść komunikatu)
 
07.04.2010
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina, że obowiązek corocznego dokonywania kontroli okresowych instalacji gazowych wynikający z art. 62 ust. 1 pkt.1 lit. c ustawy – Prawo budowlane, dotyczy zarówno instalacji zasilanej z sieci gazowej jak i również z butli gazowych lub zespołu butli. - pełna treść komunikatu
 
17.12.2009
Informacja o możliwości wykonania robót budowlanych w ramach wykonania zastępczego (pełna treść informacji)
 
20.10.2009
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych. W okresie zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych. Dotyczy to zarówno utrzymania obiektów, w których przebywa znaczna liczba osób takich jak: hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach oraz wykonywanych robót budowlanych w okresie niskich temperatur... - pełna treść komunikatu
 
09.05.2009
Uruchomienie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem pinbpinczow.stronabip.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Pińczów
Data utworzenia:2017-03-06
Data publikacji:2017-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:31806

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-12-04 09:42:54Marek PiwowarczykKomunikat - zimaTablica ogłoszeń
2023-08-17 14:33:36Marek Piwowarczykkomunikat dot. przeglądów kominowychTablica ogłoszeń
2022-11-17 17:01:35Marek Piwowarczykkomunikat zima 2022Tablica ogłoszeń
2021-12-13 16:24:38Marek Piwowarczykkomunikaty z 13.12.2021Tablica ogłoszeń
2021-11-15 16:06:23Marek PiwowarczykKomunikaty 11 2021Tablica ogłoszeń
2021-08-10 09:09:03Marek Piwowarczykoferta 08 2021Tablica ogłoszeń
2021-06-19 00:00:13Marek Piwowarczykkomunikat 06_2021Tablica ogłoszeń
2021-02-10 15:13:30Marek PiwowarczykprzypomnienieTablica ogłoszeń
2021-02-02 00:57:27Marek PiwowarczykKomunikatTablica ogłoszeń
2020-11-27 01:06:02Marek Piwowarczykkomunikat 26.11.2020Tablica ogłoszeń
2020-11-04 10:56:15Marek PiwowarczykKomunikaty - jesienno-zimoweTablica ogłoszeń
2020-05-04 15:40:54Marek Piwowarczykkomunikat 05 2020Tablica ogłoszeń
2019-12-09 08:59:03Marek Piwowarczykzarządzenie 21Tablica ogłoszeń