• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W PIŃCZOWIE, UL. ZACISZE 5, 28-400 PIŃCZÓW

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO
W PIŃCZOWIE
możliwy jest pod numerem tel. nr. /413576001/ lub adresem email: iod@pinczow.net .

  1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia.
  2. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
  4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
    z przepisów prawa.
  7. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
Data utworzenia:2018-06-14
Data publikacji:2018-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Dudtkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2007